Looduse mitmekesisuse säilitamine (investeeringute kava)

ERFi toetused on suunatud looduskaitse infrastruktuuri, keskkonnajärelevalve, -seire ja hädaolukordadeks valmistumisele. Investeeringute kava kaudu on toetuse saajateks Keskkonnaamet ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

RMK toetussumma Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme "Looduse mitmekesisuse säilitamine" kaudu on 37 128 271 EEK

Projektide loetelu
Summa/EEK/EUR
Projekti seis
Soomaa rahvuspargis Kuresoo raba kaguosas asuva rikutud rabaala taastamine 161 323,71 EUR
 Lõpetatud
Ohepalu LKA väärtuslike elupaikade taastamine     5 342,50 EUR
Lõpetatud
Soomaa rahvuspargi Mulgi kraavi ülepääs
   15 337,52 EUR
Teostamine katkestatud
Padakõrve looduskaitseala kuklaseliikide elupaikade taastamine     3 253,85 EUR
Lõpetatud
Harjumaal (Põhja-Kõrvemaa ja Rannamõisa MKA) elupaikade taastamine   13 864,44 EUR
Lõpetatud
Kasari luha ülesõitude rajamine hooldamise jätkusuutlikuse tagamiseks 459 171,89 EUR
Lõpetatud
Karula Rahvuspargi kaitsealuste liikide elupaikade taastamistööd   35 139,22 EUR
Lõpetatud
Soomaa maastike taastamine    60 455,28  EUR
Lõpetatud
Kasari jõe kaldaalade ja jõeluhtade taastamine
   26 729,76 EUR
Lõpetatud
Endla lk-l loodusväärtuste hoidmiseks vajalike rajatiste rekonstrueerimine   23 570,36 EUR
Lõpetatud
Osmussaare külastuskorraldusliku infrastruktuuri rekonstrueerimine   20 355,85 EUR
Lõpetatud
Kaitstavate loodusobjektide tähistamine157 191,59 EUR
Lõpetatud
Otepää looduspargi väärtuslike maastike ja elupaikade taastamine  16 226,40 EUR
Lõpetatud
Soomaa rahvuspargi külastusrajatiste rekonstrueerimine188 691,01 EUR
Lõpetatud
Soomaa rahvuspargi külastusobjektide rekonstrueerimine II
206 223,60 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimine Kõpu looduskaitsealal  19 595,10 EUR
Lõpetatud
Sangaste parkmetsa maastikuilme säilitamine ja taastamine   35 041,80 EUR
Lõpetatud
Erastvere mõisapargi rekonstrueerimine ja maastiku ilme säilitamine   13 541,28 EUR
Lõpetatud
Kaitsealuste põlispuude taastamistööd   10 235 EUR
Lõpetatud
Alam-Pedjal loodusväärtuste hoidmiseks vajalike rajatiste rekonstrueerimine   35 760 EUR
Lõpetatud
Karula rahvuspargi külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimine   31 516,51 EUR
Lõpetatud
Põhja-Kõrvemaa LKA külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimine   66 877,15 EUR
Lõpetatud
Keila-Joa pargi rekonstrueerimine 244 270,31 EUR
Lõpetatud
Oru pargi MKA rekonstrueerimise projekt ja külastusinfra rekonstrueerimine 183 471,60 EUR
Lõpetatud
Mõisamõtsa looduskaitseala ja Piusa koobastiku looduskaitseala külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimine
    574 000 EEK
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Paunküla ja Kõnnumaa maastikukaitsealadel
  26 294,05 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Kõrvemaa maastikukaitsealal
165 108,60 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal II etapp
  77 179,18 EUR
Lõpetatud
Taevaskoja piirkonna külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimine Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal
 227 387 EUR
Lõpetatud
Koosluste taastamine ja vaadete avamine Pirita jõeoru maastkukaitsealal
  33 818,14 EUR
Lõpetatud
Hara soo loodusliku veerežiimi taastamine Lahemaa rahvuspargis
162 930,27 EUR
Lõpetatud
Viru raba jääksoo taastamine Lahemaa rahvuspargis
146 651,33 EUR
Lõpetatud
Rannu(Kestla)raba jääksoo taastamine Aseri maastikukaitsealal
140 440,81 EUR
Lõpetatud
Endla looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamine
280 962,57 EUR
Lõpetatud
Alam-Pedja looduskaitseala Kärevere-Ihamakingu tee rekonstrueerimine
  63 609,98 EUR
Lõpetatud
Matsalu rahvuspargis luha ja niidu teede korrastamine
222 775,96 EUR
Lõpetatud
Majandatavate lamminiitude ligipääsetavuse parandamine Soomaa rahvuspargis
 202 832,82 EUR
Lõpetatud
Tõramaa jõe hüdroloogilise režiimi taastamine Soomaa rahvuspargis
   89 481 EUR
Teostamine katkestatud
Laeva-Palupõhja tee rekonstrueerimine Alam-Pedja looduskaitsealal
 780 158,72 EUR
Lõpetatud
Soomaa rahvuspargis Raba tee rekonstrueerimine
 610 904,10 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Lahemaa rahvuspargis
 237 991,90 EUR
Lõpetatud
Külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine Oru pargi maastikukaitsealal II etapp
 135 204 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimine Tihu looduskaitsealal
   46 733 EUR
Lõpetatud
Nõmme-Mustamäe MKA rekonstrueerimine
 172 562 EUR
Teostamine katkestatud
Matsalu rahvuspargi külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimine   57 105 EURLõpetatud
Alam-Pedja LKA lamminiitude ligipääsetavuse parandamine266 661,25 EUR
Lõpetatud
Matsalu rahvuspargi Kloostri sild-regulaatori ehitus596 080,23 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Kõrvemaa maastikukaitsealal II etapp
  53 627 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Viitna maastikukaitsealal
 27 838,17 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Lahemaa rahvuspargis II etapp239 153,45 EUR
Lõpetatud
Väljaotsa tee rekonstrueerimine
  72 049,98 EUR
Lõpetatud
Muraka soostiku servaala veerežiimi ja sooelupaikade taastamine  65 754,43 EUR
Lõpetatud
Matsalu rahvuspargis luha hooldamiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamine ja rekonstrueerimine237 195,06 EUR
Lõpetatud
Lamminiitude majandamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine ja rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis351 165,59 EUR
Lõpetatud
Marimetsa LKA külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimine  87 319 EUR
Lõpetatud
Nigula looduskaitseala raba õpperaja rekonstrueerimise II etapp97 037,82 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Kõnnumaa maastikukaitsealal II etapp 36 239 EUR
Lõpetatud
Soomaa rahvuspargi külastust suunava taristu rekonstrueerimise III etapp 27 704 EUR
Lõpetatud
Meenikunno maastikukaitseala külastust suunava taristu rekonstrueerimine
 99 860 EUR
Lõpetatud
Otepää looduspargi külastust suunava taristu rekonstrueerimine
 32 705 EUR
Lõpetatud
Endla LKA Männikjärve raba õpperaja rekonstrueerimine96 190,83 EUR
Lõpetatud
Endla järve matkarajal Endla järve silla rekonstrueerimine 13 990,53 EUR
Lõpetatud
Pähni looduskaitseala õpperaja rekonstrueerimine   9 776 EURLõpetatud
Paganamaa maastikukaitseala vaatetorni rekonstrueerimine
 99 691,82 EURLõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Järve luidete maastikukaitsealal  44 930 EUR
Lõpetatud
Koigi maastikukaitseala külastust suunava õpperaja taristu rekonstrueerimine160 932 EUR
Lõpetatud
Silma LKA Saare õpperaja rekonstrueerimine   22 054,63 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Muraka looduskaitsealal
   82 820 EUR
Lõpetatud
Penijõe matkaraja taristu rekonstrueerimine Matsalu rahvuspargis
   15 110,86 EUR
Lõpetatud
Soomaa rahvuspargi külastusobjektide rekonstrueerimine IV   52 404 EUR
Lõpetatud
Mukri maastikukaitseala külastusrajatiste rekonstrueerimine   47 365 EUR
Lõpetatud
Läti silla rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis   74 656,67 EUR
Lõpetatud
Mulgi kraavi silla ja truupide ehitus Soomaa rahvuspargis   32 806,67 EUR
Lõpetatud
Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaliku infrastruktuuri ehitus Ohepalu looduskaitsealal   116 727,02 EUR
Lõpetatud
Poollooduslike koosluste majandamiseks vajalike ligipääsude ehitus Struuga maastikukaitsealal   87 367,02 EUR
Lõpetatud
Kaali meteoriidi peakraatri külastust suunava taristu rekonstrueerimine Kaali maastikukaitsealal  70 464,13 EUR
Lõpetatud
Keila-Joa mõisapargi vasakkalda rekonstrueerimise I etapp  71 584 EUR
Lõpetatud