Harjumaal (Põhja-Kõrvemaa ja Rannamõisa MKA) elupaikade taastamine

Koosluste taastamise tulemusena lisandus väärtuslikke maastikke, mis elavdab loodushuviliste, matkajate ja puhkajate huvi antud piirkondade vastu.
Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala Jussi kanarbikunõmmel teostati 70,6 hektaril puittaimestiku eemaldamine (võsa, üksikud männid jms) ning Rannamõisa maastikukaitsealal hooldati 2 hektaril maastik lagendike servades, raiuti võsa inglise miili äärest, avati vaated merele ning kõrvaldatud üksikud ohtlikud puud.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.10.2010-31.12.2011