Kinnisvarategevus

Riigimetsamaad on ligi miljon hektarit ning sellel paiknevad sajad hooned ja rajatised. RMK ülesandeks on kinnisvara otstarbeka ja optimaalse kasutamise korraldamine.