Vara kasutusse andmine

RMK valduses oleva riigivara kasutusse andmine toimub metsaseaduse ja RMK põhimääruse alusel. Vaata aktuaalseid pakkumisi kuulutuste rubriigist.

Maade rendile andmise enampakkumisel osalemiseks vajamineva avalduse vormi saad alla laadida siit. Poollooduslikke kooslusi sisaldavate maade rendile andmise valikpakkumisel osalemiseks vajaliku vormi saad alla laadida siit. Rendilepinguga saad tutvuda siin. Sõlmitud maakasutuse lepingute kohta info leiad siit.

Hoonete, ruumide või rajatiste üürile võtmiseks täitke palun avaldus ja edastage see hoone asukohajärgsele kinnisvaraosakonna kontaktisikule. Üürile antud kinnistute kohta info leiad siit