Vara kasutusse andmine

RMK valduses oleva riigivara kasutusse andmine toimub metsaseaduse ja RMK põhimääruse alusel. Vaata aktuaalseid pakkumisi kuulutuste rubriigist.

Maade rendile andmise enampakkumisel osalemiseks vajamineva avalduse vormi saad alla laadida siit. Rendilepinguga saad tutvuda siin. Poollooduslikke kooslusi sisaldavate maade rendile andmise valikpakkumisel osalemiseks vajamineva avalduse vormi saad alla laadida siit, rendilepinguga saad tutvuda siin. Sõlmitud maakasutuse lepingute kohta info leiad siit.

Hoonete, ruumide või rajatiste üürile võtmiseks täitke palun avaldus ja edastage see hoone asukohajärgsele kinnisvaraosakonna kontaktisikule. Üürile antud kinnistute kohta info leiad siit

Vastavalt asjaõigusseadusele koormab reaalservituut teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma.

Isiklik kasutusõigus koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile.