Maakorraldustoimingute teostamine

Maakorraldustoimingute teostamine RMK volitatud valitsemisel olevatel katastriüksustel toimub lähtuvalt maakorraldusseadusest, maakatastriseadusest, kinnistusraamatuseadusest  ja keskkonnaministri 14.08.2018 määrusest nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord“.

Lihtsate maakorraldustoimingute (s.h katastriüksuste jagamine ja liitmine) läbiviimise ja katastriüksuste mõõdistamisega seonduvates küsimustes palume pöörduda RMK metsaosakonna poole aadressil rmk@rmk.ee. Metsaosakonna töötajate kontaktid on kättesaadavad siit.