RMK osaleb partnerina LIFE programmi projektides:

 1. Ebapärlikarbi populatsioonide ja elupaikade taaselustamine (LIFE20 NAT/FI/000611)
  Soome-Rootsi-Eesti ühisprojekti LIFE Revives eesmärgiks on saavutada ebapärlikarbi asurkondade soodne seisund ja taastumisvõime, parandades elupaiga ökoloogilisi tingimusi.
 2. Metsa- ja põllumajandusmaastike terviklik majandamine Natura 2000 elupaikade ja liikide kaitsestaatuse parandamiseks (LIFE18 IPE/EE/000007)
  LIFE-IP ForEst&FarmLand eesmärk on kaitsta ja taastada traditsioonilisi Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada seal elavate liikide seisundit.
 3. Virumaa veed puhtaks (LIFE17 IPE/EE/00007)
  LIFE IP CleanEST on veemajanduse integreeritud projekt, mis keskendub Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamisele.
 4. Lendorava elupaikade taastamine (LIFE17 NAT/FI/000469)
  Flying Squirrel LIFE projekt keskendub lendorava olemasolevate elupaikade säilitamisele ja elupaigavõrgustiku taastamisele.

Lisainfo:

Mihkel Järveoja
mihkel.jarveoja@rmk.ee