KIK looduskaitseprogramm

KIK looduskaitseprogrammist eraldati RMK-le 471 600 eurot poollooduslike koosluste taastamiseks kokku 262 hektaril. Projekti nr 11580 elluviimiseks sõlmiti sihtfinantseerimise leping ja projekti lõpptähtaeg on 10.12.2017. Poollooduslike koosluste taastamiseks kulus kokku 420 700 eurot, millest 270 073 eurot rahastas KIK ning 150 627 eurot RMK.

Projekti tulemusena viidi läbi taastamistööd 288 ha poollooduslikel kooslustel.

Kaitseala

Katastritunnus

Taastatud ala pindala; ha

Haanja looduspark

18102:002:0016

3.45

Kahtla-Kübassaare hoiuala

38601:004:0603

16.7

Kasti lahe hoiuala

43301:001:0040

15.43

Kasti maastikukaitseala

59201:001:0742

8.51

Keeri-Karijärve looduskaitseala

60502:003:0304

54.81

Koiva-Mustjõe maastikukaitseala

77901:001:0036

3.8

Kõrgessaare-Mudaste hoiuala

20401:001:0019

4.93

Käina lahe-Kassari maastikukaitseala

36802:003:1320

10.35

Laidevahe looduskaitseala

59201:001:0722

7.23

Matsalu rahvuspark

41102:001:0186

10.94

Matsalu rahvuspark

41103:001:0138

23.37

Matsalu rahvuspark

41103:001:0157

11.83

Matsalu rahvuspark

67405:001:0038

3.05

Matsalu rahvuspark

67405:001:0154

2.13

Matsalu rahvuspark

67405:004:0054

2.83

Matsalu rahvuspark

67405:004:0133

1.42

Mullutu-Loode hoiuala

34801:005:0127

29.98

Mullutu-Loode hoiuala

37301:006:0242

4.92

Mäetaguse maastikukaitseala

49802:002:0618

17.97

Nätsi-Võlla looduskaitseala

82601:001:0109

0.85

Oina hoiuala

47801:001:0405

12.20

Oina hoiuala

47801:001:0404

0.27

Pühalepa hoiuala

63902:001:0748

1.16

Tammese hoiuala

30101:002:0551

16.58

Tõnija hoiuala

85801:002:0256

7.26

Tõnija hoiuala

85801:002:0257

4.95

Vilsandi rahvuspark

30101:001:0653

2.07

Vilsandi rahvuspark

30101:001:0665

0.97

Vilsandi rahvuspark

30101:001:0678

2.88

Vilsandi rahvuspark

30101:001:0681

0.91

Vormsi maastikukaitseala

90701:001:0507

2.07

Väinamere hoiuala

40301:001:0357

2.59