Poollooduslike koosluste majandamiseks vajalike ligipääsude ehitus Struuga maastikukaitsealal

Rajatakse erikonstruktsiooniga truup Jaama-Vasknarva kanalile ning truup kraavile, millega tagatakse ligipääs 400 ha hooldatavale alale. Projektitegevuste tulemusena on tulevikus Struuga maastikukaitseala luhad hooldatud, tagatud on lamminiitude ning nende elustiku soodne seisund. Jätkub traditsiooniline maakasutus.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.06.2014-31.12.2015