Kaitsealuste põlispuude taastamistööd  

Projekti eesmärgiks oli 25 kaitsealuse loodusobjekti seisundi parandamine.

1. Hinnati põlispuude seisundit ja kavandati vajalikud hooldus- ja taastamistööd. Vastav ekspertiis telliti pädevust omavalt töövõtjalt.
2. Ettenähtud taastamistööd viis läbi puude hooldamistööde kogemust omav ettevõte.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.07.2010-30.11.2011