Koosluste taastamine ja vaadete avamine Pirita jõeoru maastikukaitsealal

Pirita jõe puhastamine jõkke langenud puudest ja ujuvprahist, puittaimestiku eemaldamine Pärnamäe puisniidul, maastikupildi säilitamiseks ja looduse paremaks eksponeerimiseks vaadete avamine

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 15.06.2011-01.05.2013