Läti silla rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis

Projekti raames rekonstrueeritakse Läti sild Soomaa rahvuspargis ning võimaldatakse seeläbi ligipääs ca 110 hektarile lamminiitudele. Silla rekonstrueerimine aitab kaasa lamminiitude elustiku soodsa seisundi tagamisele ning maakasutuse jätkumisele.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.06.2014-31.12.2015