Hara soo loodusliku veerežiimi taastamine Lahemaa rahvuspargis

Turbatootmisega rikutud aladel teostati raba elupaikade taastamistööd. Tööde hulka kuulusid paisude rajamine, puittaimestiku eemaldamine ja pinnasetööd. Taastamise tõhususe hindamiseks rajatai taastatavale alale ja sellega piirnevale looduslikule rabaalale seirevõrgustik.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 15.07.2011-31.10.2013