Laeva-Palupõhja tee rekonstrueerimine Alam-Pedja looduskaitsealal

Tee uuendamine, et tagada ligipääs luhaniitudele.
Laeva-Palupõhja tee on ainus ligipääs Palupõhja küla ümbruse lamminiitudele, mis on üleeuroopalise tähtsusega elupaigad ja vajavad regulaarset hooldamist. Nende elupaigatüüpidega on seotud mitmed üleeuroopalise tähtsusega linnuliigid, näiteks rukkirääk. Samuti on tee oluline kaitseala külastust suunava infrastruktuuri hooldamiseks, Palupõhja looduskooli majandamiseks ja kaitsealal järelvalve ning teadustöö korraldamiseks.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.07.2011-31.12.2012