Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaliku infrastruktuuri ehitus Ohepalu looduskaitsealal

Rajatakse infrastruktuur (rekonstrueeritakse Uru tee, rekonstrueeritakse sild ja ehitatakse truubid) Ohepalu looduskaitsealal ca 60 hektari lamminiitude hooldamiseks. Projektitegevuste tulemusena säilib lamminiitude ja sealse elustiku soodne seisund ning jätkub traditsiooniline maakasutus.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.06.2014-31.12.2015