Kaali meteoriidi peakraatri külastust suunava taristu rekonstrueerimine Kaali maastikukaitsealal

Projekti raames rekonstrueeritud külastustaristu aitab tagada ala kaitseväärtuste säilimise, suunates Kaali peakraatri külastusvoo selleks ettevalmistatud radadele, süvendades loodustundmist ja keskkonnateadlikust.
Kaali meteoriidikraatris rekonstrueeriti jalgrajad, piirded, pingid, trepid, infotahvlid.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 03.11.2014- 30.11.2015