Paganamaa maastikukaitseala vaatetorni rekonstrueerimine

Projekti raames rekonstrueeriti Paganamaa vaatetorn, kust avaneb ilus vaade Paganamaa MKA-le ja Lätimaale.

Projekti eesmärk oli Paganamaa maastikukaitseala kaitse-eesmärkide tagamisele kaasa aitamine, hoida külastajate jaoks rajatud taristu korras, aidates sellega kaasa nii loodushariduse edendamisele kui ka loodusväärtuste kaitsmisele.
Teostatavad rekonstrueerimistööd muutsid külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, et vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja aitavad kaasa loodusmaastiku säilimisele. Visuaalse info olemasolu tõstab külastajate keskkonnateadlikkust ja aitab vähendada teadmatusest tekkida võivaid kahjustusi loodusele.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.10.2013-30.11.2015

Vaata lisaks:
Galerii