Padakõrve looduskaitseala kuklaseliikide elupaikade taastamine

Projekti eesmärk oli Padakõrve looduskaitsealal elavate kuklaseliikide elupaigatingimuste parandamine. Sipelgate pesadevahelise liikumise ja asurkonna laienemise soodustamiseks puhastati võsast teed, metsasihid ja kraavikaldad. Elupaiga seisundit parandati kokku 12,3 hektaril.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.09.2010-31.05.2011