Mukri maastikukaitseala külastusrajatiste rekonstrueerimine

Projekti "Mukri maastikukaitseala külastusrajatiste rekonstrueerimine" käigus koostati raja rekonstrueerimise projekt, rekonstrueeriti Mukri loodusraja amortiseerunud ca 1380 m pikkune hakkpuidurada ja ca 1120 m pikkune laudtee. Uuendati kaks Eidapere järve-äärset platvormi ja üks vaatetorni juures olev platvorm. Rekonstrueeriti rajal, raja alguses, keskel ja lõpus olevad purded ja kraaviületused.
Mukri loodusrada on Raplamaa üks külastatavamaid objekte ning on üheks ühenduslüliks üle-Eestilisel RMK Oandu-Ikla Matkateel.
Rekonstrueeritud 2,5 km pikkune rada koos järve-äärsete platvormidega  muudab külastuskeskkonna turvaliseks, minimeerib inimeste survet tundlikele liikidele ning aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: jaanuar 2015 - november 2015