Sangaste parkmetsa maastikuilme säilitamine ja taastamine 

Projekti eesmärk oli säilitada ja taastada Sangaste parkmets. Selleks koostati pargi kohta geoalus, hinnati pargipuude tervislikku seisundit, tehti pargi korrastamiseks vajalik pikkaajaline plaan ning töötati välja pargi maastikuarhitektuuriline lahendus. Lähtuvalt valminud projektist teostati pargi esmane raie ja võsast puhastamine 10 hektaril.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.08.2010-31.05.2012