Külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine Oru pargi maastikukaitsealal II etapp

Projekt eesmärgiks on kaitsta kaitseala ajaloo- ja loodusväärtusi külastajale parema ja turvalise külastustaristu ning informeerituse läbi, süvendades loodustundmist ja keskkonnateadlikust.
Oru pargi maastikukaitseala on suure külastuskoormusega ala, mida külastab ligikaudu 100 000 külastajat aastas, seetõttu on kaitse ja külastamise korraldamise juures oluline korraliku külastustaristu olemasolu.

Projekti raames rekonstrueeriti Oru pargi maastikukaitsealal - parkla (vana asfaldi asendati uuega, paigaldati äärekivid), balustraad ja jätkati I etapis pooleli jäänud pargivalgustuse rajamist.
Rekonstrueerimistööde tulemusel suurendatakse külastajate turvalisust ja tõstetakse kaitseala pärandkultuurilist ja dendroloogilist väärtust ning tõhustatakse loodusväärtuste kaitset.

Projekti tööde teostamise aeg oli: 01.11.2011 – 15.08.2013
Vaata lisaks:
Galerii