Endla LKA Männikjärve raba õpperaja rekonstrueerimine

Loodusväärtuste kaitseks uuendatakse järgmised elemendid. Hakkepuiduga raja katmine kokku 1022 meetrit, sild (3,60 X 2,10 m), laudtee 1202 meetrit, vaatetorn (8 m).

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.09.2013 – 31.12.2015