Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Kõrvemaa maastikukaitsealal II etapp

Projekti eesmärk on Kõrvemaa maastikukaitsealale rajatud külastustaristu (Kakerdaja loodusraja) rekonstrueerimine, kuna taludes suuri külastuskoormusi rajatised amortiseeruvad ja informatsioon aegub.
Rekonstrueeritakse Kakerdaja loodurajal - 2710 m laudteed, 2 platvormi ja 5 pinki.
Teostatavad rekonstrueerimisetööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, et vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja aitavad säilitada loodusmaastiku. Samuti aitab kaasa visuaalse informatsiooni olemasolu, mis tõstab külastajate keskkonnateadlikkust ja aitab vähendada teadmatusest tekkida võivaid kahjustusi keskkonnale.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 2013-2015