Pähni looduskaitseala õpperaja rekonstrueerimine

Projekti eesmärgiks on Pähni looduskaitseala kaitse-eesmärkide tagamisele kaasa aitamine, hoida külastajate jaoks rajatud taristu korras, aidates sellega kaasa nii loodushariduse edendamisele kui ka loodusväärtuste kaitsmisele.
Projekti raames rekonstrueeriti Pähni metsaõpperajal 3 laudteed, 3 purret ja valmistati tänutahvel rahastajast avalikkuse teavitamiseks.
Rekonstrueerimistööde tulemusel muutub külastuskeskkond turvaliseks ja paremini suunatavaks, et vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele, ja rekonstrueerimistööd aitavad kaasa loodusmaastiku säilimisele.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.10.2013-10.12.2014

Vaata lisaks:
Galerii