Soomaa rahvuspargi külastusrajatiste rekonstrueerimine

1993.a. rajatud Soomaa rahvuspark (396 km2) on tulenevalt oma iseäralikust ja huvipakkuvast looduspärandist omandamas järjest suuremat tähelepanu nii siseriiklikult, kui rahvusvahelises plaanis. Olulise rahvusvahelise märgalana on aastatel 1998-2007 etapiti rajatud erinevaid kaitseala väärtusi tutvustavaid külastusrajatisi (kokku 38 objekti).

2007-2008 vajas rekonstrueerimist ja rekonstrueeriti rahvuspargi territooriumil 65% olemasolevast, maastikul paiknevast ja enim kasutust leidvatest külastusobjektidest (Riisa õpperada, Ingatis õpperada, Koprarada, Läti vaatetorn ja lõkkeplats, randumissillad Soomaa RP jõgedel, Hüpassaare lõkekoht; Tõramaa pisniidu vateplatvorm ja lõkkekoht; Oksa lõkkekoht).

Tulenevalt kasutuskoormusest ja keskkonnahariduslike tegevuste lisandumisest tavakülastusele, rekonstrueeriti 2011-2012 kaks amortiseerunud õpperada (Hüpassaare ja Kuuraniidu õpperada), 6 suuremat parklat (Riisa, Ingatsi, Meiekose, Kuuraniidu ja Hüpassaare õpperaja; Kõrtsi-Tõramaa külastuskeskuse ja Kopraraja juures) ja nende objektideni suunav viidastus Soomaa rahvuspargi territooriumil.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 30.08.2010-28.09.2012

Lisainfo:

Riho Männik

riho.mannik@rmk.ee