Oru pargi MKA rekonstrueerimise projekt ja külastusinfra rekonstrueerimine

Projekti raames valmis Oru pargi maastikukaitseala külastustaristu rekonstrueerimise projekt ja rekonstrueeriti Oru pargi külastustaristu I etapp.
Rekonstrueerimisprojekt võimaldab detailselt planeerida pargimaastiku ja objektide kaitse-, hoiu- ja väärtustamise töid.
Oru pargi I etapis rekonstrueeriti:
1. Oru pargi luigetiikide äärsed trepid ja teed, mis olid lagunenud ja kulunud ning minetanud esteetilise väljanägemise.
2. Oru pargi osaline teedevõrgustik, sest ülisuure kasutusega pargirajad olid kulunud, pinnas tihenenud, puujuured väljas, suurte vihmadega kaetud lompidega ja mudased. Pinnasteed kaeti keskkonda sobiva tallamiskindla kattega, profileeriti ja paigaldati äärekivid. Uuendatud teedevõrgustikuga suurendatakse külastajate turvalisust.
3. Oru dendropargi trepid ja teed. Nende korrastamisega suurendati kaitseala esteetilist ja pärandkultuurilist väärtust.
Projekti tegevuste ellu viimisega tagatakse Oru pargi maastikukaitseala ajaloo- ja loodusväärtuste säilimine ning loodi loodushuvilistele parem ja turvalisem külastustaristu.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.08.2010 - 31.07.2012

Loe lisaks:

Eesti Mets

Vaata lisaks:
Galerii