Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal II etapp

Projekti raames rekonstrueeriti järgmised loodushoiuobjektid:

1.
Kõnnu Suursoo vaatetorn. Koostati rekonstrueerimisprojekt ja rekonstrueeriti vaatetorn.
2. Jussi loodusrada. Rekonstrueeriti loodusrajal 250 m laudteed, 2 purret, 2 laud-pingid katusealused, 2 kuivkäimlat, 2 puudealust, 2 grillrestiga lõkkealust, 2 prügikasti, 6 istepinki, 1 suur infotahvel, 10 huvipunkti, 18 viita koos postidega ja trepp (30 m).
3. Paukjärve loodusrada. Rekonstrueeriti loodusrajal 60 m laudteed, 10 huvipunkti, 18 suunaviita koos postidega.
4. Uuejärve loodusrada. Rekonstrueeriti loodusrajal 45 m laudteed, 1 laud-pingid katusealune, 10 istepinki, 7 huvipunkti, 17 suunaviita koos postidega.
5. Venemäe telkimisala trepid ja laudtee. Telkimisalal rekonstrueeriti 170 m laudteed, 2 treppi (48 m ja 33 m), 1 platvorm.

Projekti eesmärgiks on kaitsta Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala loodusväärtusi külastajale parema ja turvalise külastustaristu ning informeerituse läbi, mis ka saavutati taristu rekonstrueerimisega.  Tulemuseks on tõhusam kaitse bioloogilisele mitmekesisusele ja loodusmaastiku säilimiseks.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 30.07.2011-02.09.2013
Vaata lisaks:
Galerii