Marimetsa LKA külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimine

Projekti abil tagatakse loodusliku mitmekesisuse säilimine ja kaitseala väärtuste tutvustamine külastajatele läbi rekonstrueeritud taristu.
Projekti raames korrigeeritakse 2009. aastal valminud Marimetsa matkaraja rekonstrueerimisprojekti ja rekonstrueeritakse Marimetsa matkaraja laudtee (matkaraja põhjapoolne haru), laiendid, stendid ja viidad.

Marimetsa matkaraja rekonstrueerimiseks on edukalt läbi viidud ehitushange ja detsembris 2014 sõlmiti lepingud ehitustööde teostamiseks FIE Riho Keskpaik´ga. Omanikujärelevalvet teostab OÜ Hansaarendus Grupp. Ehitustööd teostatakse 2015. aasta jooksul ja projekti lõpptähtaeg on 31.12.2015.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.01.2014 – 31.12.2015
Vaata lisaks:
Galerii