Erastvere mõisapargi rekonstrueerimine ja maastiku ilme säilitamine  

Projekti eesmärk oli parandada Erastvere mõisapargi seisundit. Selleks koostati pargi kohta geoalus, hinnati pargipuude tervislikku seisundit ja töötati välja maastikuarhitektuuriline lahendus. Lähtuvalt valminud projektist viidi läbi vajalikud tööd, nagu näiteks pargi võsast puhastamine ja lagunenud infrastruktuuri likvideerimine.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.08.2010-31.05.2012