Matsalu rahvuspargis luha hooldamiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamine ja rekonstrueerimine

Projekti käigus rekonstrueeritakse ja ehitatakse luha hooldamiseks vajalikud truubid ning pealesõidud, ehitatakse Mäeotsa tee ning ülesõit Kiisaojast.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.10.2013 - 01.12.2015