Koigi maastikukaitseala külastust suunava õpperaja taristu rekonstrueerimine

Projekti käigus rekonstrueeritud külastustaristu abil suunatakse külastajad selleks ettevalmistatud radadele, aidates kaasa looduse mitmekesisuse, kaitsealuste liikide ja koosluste säilitamisele.
Koigi õpperajal rekonstrueeriti parklas piirded ja käimla, rada Pitkjärveni, sillad, vaateplatvorm, infotahvlid ja vaatetorn.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 02.12.2013-10.12.2014