Keila-Joa mõisapargi vasakkalda rekonstrueerimise I etapp

Projekti käigus teostati järgmised tööd:
1) Üksikpuude võrade hooldus. Võrahoolduse käigus eemaldati võradest kuivanud, murdunud või rippes olevad oksad ja harud. Võrahooldust teostati pargiaasadel, hooldati 104 üksikpuud.
2) Sanitaar- ja hooldusraie. Raiuti haiged ja kahjustunud puud, mis olid muutunud ohtlikuks. Samuti järsul jõekaldal kasvavad ning vaateid takistavad puud, mis jäid ette pargi ajaloolise kompositsiooni tunnetamisele.
3) Võsaraie. Võsaraie teostati 10 ha järsu jõekalda alal. Võsaraiega taastati ajaloolised vaated.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 25.mai-15.detsember 2015.