Matsalu rahvuspargi Kloostri sild-regulaatori ehitus

Sild-regulaatori rajamisel oli kaks eesmärki: üleujutusperioodi pikendamine ja luhahooldamiseks vajaliku juurdepääsu tagamine üle Kasari jõe, mis tagaks Euroopa ühe suurima ja seega unikaalse ning linnurikka niidetava lageluhaala säilimise. Projekti tulemused saavutati sajaprotsendiliselt. Projekti raames rekonstrueeriti 185 m Kloostri silla teed, rajati 1 Kloostri sild-regulaator. Projektitegevuste tulemusena on võimalik edaspidi hooldada 3000 ha poollooduslikke kooslusi.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 15.09.2012-31.12.2014