Otepää looduspargi väärtuslike maastike ja elupaikade taastamine  

Projekti eesmärk oli taastada Otepää looduspargis maastikuliselt olulised avatud alad ja sellega kaasa aidata Otepää liigendatud maastikuilme ja poollooduslike koosluste säilimisele. Projekti käigus raiuti võsa 29.6 ha ja teostati peale võsaraiet esimene niitmine 23,5 ha aladel.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.09.2010-31.05.2011