Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Muraka looduskaitsealal

Projekti eesmärk: Muraka looduskaitsealale rajatud külastustaristu Kotka matkaraja rekonstrueerimine.

Rekonstrueeriti Kotka matkarajal - 1,8 km laudteed (170 m vaiadel), matkaonn (karjuseonn) 2 tk, viidastus 13 tk, infotahvlid/kaart 4 tk, huvipunktid 12 tk, lõkkekohad 3 tk (katusega laudpingi komplekt 5 tk, puukuur 3 tk, lõkkekohad 3 tk, kuivkäimlad 5 tk) ja vaatetorn 1 tk.
Korras külastustaristu aitab kaasa kaitseala kaitse-eeskirjas ja kaitsekorralduskavas kehtestatud kaitse-eesmärkide täitmisele, milleks on loodusväärtuste loodusliku seisundi tagamine. Kaitsekorralduskava kohaselt on vajalikeks meetmeteks - olemasolevate matkaradade ja puhkekohtade jooksev korrashoid. Hästi suunatud külastus aitab vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele. Samuti on oluline visuaalse info olemasolu, mis tõstab külastajate keskkonnateadlikkus ja aitab vähendada teadmatusest tekkida võivaid kahjustusi loodusele.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: august 2014-detsember 2015