Karula rahvuspargi külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimine

Käesolev projekt hõlmab hädavajalikke külastuse suunamiseks rajatud infrastruktuuri rekonstrueerimistöid 3 loodusrajal(Rebäse maastikurajal, Karula pikal jalgsimatkarajal, Ähijärve teerajal), 5 lõkkekohas(Õdri 1 ja 2, Veski, Alakonnu, Mikilä), 1 telkimisalal(Suuremäe), 2 vaatetornis(Rebasemõisa ja Mäekonnu), Kivi metsaonnis ja rehehoones.

2010. aastal teostatud töö oli:
1. Rebasemõisa vaatetorni remonttööd

2011. aastal teostatud tööd olid:
1. Rebäse maastikurajal(7 km) 3 purde rekonstrueerimistööd(käsipuude, alusplankude, vaiade, tugipostide, laudteede jms uuendamine; töötlemine tõrvaõlibaasil puidukaitsevahendiga), 3 karjavärava uuendamine, 15 puidust suunaviida valmistamine, 4 m trepi uuendamine, 10 m laudtee uuendamine.
2. Karula pikal jalgsimatkarajal(36 km) 2 karjavärava ja 49 viidaposti valmistamine.
3. Ähijärve teerajal(4 km) 130 jm laudtee ja 8 m purde uuendamine; 20 puidust suunaviida valmistamine.
4. Mäekonnu vaatetorni ekspertiis.
5. Kivi metsaonni põrandatalade, aluspalkide, seinanurga taastamine jms tööd ja rehehoone kaitsekatuse uuendamine.
6. Lõkkekohtadesse ja telkimisalale 20 istepingi ja 7 laud-pingi, 22 A3 infotahvli valmistamine.
7. Karula rahvusparki 10 infotahvli aluse(1,3x1 m) valmistamine; rahastajast avalikkuse teavitamiseks 6 infosildi valmistamine; 50 plastikust ja 7 plekist suunaviida valmistamine.

2012. aastal teostatavad tööd olid:
1. Veski, Alakonnu ja Mikilä lõkkekohtadesse 3 kuivkäimla(DC) valmistamine ja paigaldamine.
2. Karula rahvusparki 10 infotahvli(1,2x1 m) valmistamine.
3. Mäekonnu vaatetorni remonttööd.

Pärast projekti elluviimist on Karula rahvuspargi külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimisega tagatud loodusväärtuste säilimine, parem suunatud külastatavus, kaitseala külastajate parem informeerimine ja keskkonnateadlikkuse tõstmine. 

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.08.2010-31.08.2012