Kasari jõe kaldaalade ja jõeluhtade taastamine

Projekti tulemusena taastati Matsalu Rahvuspargis Kasari jõe kaldaaladel 31.6 ha jõeluhtasid. Jõeluhtade taastamisega on loodud võimalused nende edaspidiseks kasutuselevõtuks niidetava või karjatatava alana.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 15.09.2010-15.10.2012