Alam-Pedja LKA lamminiitude ligipääsetavuse parandamine

Projekti tulemusel rekonstrueeriti ja ehitati teid 2,45 kilomeetrit, rajati 3 heinapallide ladustamise kohta, 23 truupi teedele, kraavidele ja luhaaladele, lisaks 10 koolmekohta. Tehtud tööd tagavad lamminiitude hooldamise 300 ha ulatuses.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 15.09.2012-31.12.2015