Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Kõrvemaa maastikukaitsealal

Projekti raames rekonstrueeriti järgmised loodushoiuobjektid:
1. Tammsaare-Järva-Madise õpperada. Õpperajal rekonstrueeriti 2,6 km laudteed, paigaldati 11 uut huvipunkti koos infotahvlitega ja 3 suunaviita.
2. Simisalu-Matsimäe loodusrada. Loodusrajal rekonstrueeriti 1350 m laudteed ja paigaldati 16 huvipunkti koos infotahvlitega.
3. Sõõriksoo õpperada. Õpperajal rekonstrueeriti 115 m laudteed, rajati 700 m inva-laudteed, paigaldati 12 huvipunkti koos infotahvlitega ja 1 suunaviit. Õpperaja puhkekohale paigaldati uus varikatusega laud-pink ja 3 pinki.
Projekti eesmärgiks on kaitsta Kõrvemaa maastikukaitseala loodusväärtusi külastajale parema ja turvalise külastustaristu ning informeerituse läbi, mis ka saavutati taristu rekonstrueerimisega.  Tulemuseks on tõhusam kaitse bioloogilisele mitmekesisusele ja loodusmaastiku säilimiseks.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 30.06.2011-30.05.2013
Vaata lisaks:

Galerii