Alam-Pedja looduskaitseala Kärevere-Ihamakingu tee rekonstrueerimine

Tee rekonstrueerimine, et tagada hooldamiseks ligipääs luhaaladele.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 15.07.2011-30.09.2012