Kasari luha ülesõitude rajamine hooldamise jätkusuutlikkuse tagamiseks

Projekti raames:
1. Rekonstrueeriti Rõude sild-regulaator ja tagati niiduhooldustehnikale ligipääs Kasari luhtadele.
2. Aruojale rajati ülesõit (kindlustatud koolmekoht) ja seitsmele veesoonele paigaldati truubid, mis võimaldavad hooldustehnikaga liikuda praktiliselt kogu Kasari luhal.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.08.2010-30.11.2011