Väljaotsa tee rekonstrueerimine

Projekti käigus rekonstrueeriti Väljaotsa tee 790 m pikkusel lõigul ja ehitati juurde 650 m pikkune teelõik. Projektitegevuste tulemusena valminud tee tagab Kärevere looduskaitseala Emajõe piiranguvööndis asuvate poollooduslike koosluste jätkusuutliku hooldamise.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.10.2013-31.07.2014