Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Kõnnumaa maastikukaitsealal II etapp

Projekt "Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Kõnnumaa maastikukaitsealal II etapp" oli jätkuks investeeringute kavas olnud projektile "Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Kõnnumaa maastikukaitsealal". Projekti käigus rekonstrueeriti 1300 meetrit laudteed, üks platvorm suurusega 4x5 meetrit ning purre.                      Kõnnumaa maastikukaitseala asub Eesti keskel ja pakub järjest suurenevat huvi külastajatele. Projekti eesmärgiks oli tagada läbi külastuskorraldusliku taristu renoveerimise kaitseväärtuste säilimine ning minimeerida seoses külastatavusega kaasnev võimalik negatiivne keskkonnamõju.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.10.2013-01.10.2014

Vaata lisaks:
Galerii