Soomaa rahvuspargis Raba tee rekonstrueerimine

Projekti raames rekonstrueeriti 13,6 kilomeetri pikkune Raba tee, ehitati 52 mahasõitu ning rajati või rekonstrueeriti 26 truupi. Saavutati seatud eesmärgid - tagatud on ligipääs ca 250 ha luhaaladele ning seeläbi ka nende hooldamine. Projektitegevused viidi ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Projektijuht oli Katrin Kivioja. Ehitustöid teostas O.K.Veod OÜ.

Projekti tegevuste teostamise aeg: 15.07.2011-15.09.2014