Majandatavate lamminiitude ligipääsetavuse parandamine Soomaa rahvuspargis

Rekonstrueeriti luhtade hoolduseks vajalikud Tammiku tee (Tõramaa torni tee) ja Osju luhatee II.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 15.07.2011-06.11.2013