Viru raba jääksoo taastamine Lahemaa rahvuspargis

Turbatootmisega rikutud aladel teostati raba elupaikade taastamistegevused - loodusliku veerežiimi taastamine, puittaimestiku eemaldamine ja turbasambla külvamine. Taastamise tõhususe hindamiseks rajati taastatavale alale ja sellega piirnevale looduslikule rabaalale seirevõrgustik.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 05.07.2011- 31.05.2013