Alam-Pedja loodusväärtuste hoidmiseks vajalike rajatiste rekonstrueerimine

2010. aastal on projekti raames rekonstrueeritud:
1. Kirna õpperajal 12 infotahvlit;
2. Altmetsa- ja Pedja jõe lõkkekohad.

2011. aastal on projekti raames rekonstrueeritud:
1. Selli-Sillaotsa õpperajal kaeti 400 m rajalõik hakkepuiduga ning uuendati laudteed 170 m ulatuses.

2012. aastal rekonstrueeriti:  
1. Kirna õpperajal 10 silda.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 27.04.2010-30.07.2012