Soomaa maastike taastamine

Projekti eesmärgiks on Soomaa Rahvuspargis kaitse-eesmärkidest tulenevate iseloomulike loodus-ja kultuurmaastike säilimine. Projekti raames avatakse vaateid Tipu-Riisa tee ümbruses ja taastatakse Tõramaa jõe kaldaaladel asuvaid jõeluhtasid kokku 34 ha ulatuses.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.08.2010-01.09.2013