Rannu(Kestla)raba jääksoo taastamine Aseri maastikukaitsealal

Turbatootmisega rikutud aladel teostati raba elupaikade taastamistegevused - loodusliku veerežiimi taastamine, puittaimestiku eemaldamine ja turbasambla külvamine. Taastamise tõhususe hindamiseks rajati taastatavale alale ja sellega piirnevale looduslikule rabaalale seirevõrgustik.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.07.2011-31.07.2013