Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Viitna maastikukaitsealal

Projekti eesmärgiks on kaitsealade kaitse-eesmärkide tagamisele kaasa aitamine, hoida külastajate jaoks rajatud taristu korras, aidates sellega kaasa nii loodushariduse edendamisele kui ka loodusväärtuste kaitsmisele.
Rekonstrueeriti Viitna looduse õpperada - 800 m laudteed, 1 purre, 310 m piiret, 27 väikest ja 3 suurt infotahvlit, 1 platvorm, 1 kahekohaline välikäimla, 1 ühekohaline välikäimla ja 10 suunaviita.
Rekonstrueeritud taristuga saavutatakse külastajale parema ja turvaline külastuskeskkond ning informeeritus, mille tulemuseks on tõhusam kaitse bioloogilisele mitmekesisusele ja loodusmaastiku säilimiseks Viitna maastikukaitsealal.  

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 2013 – 2015