Soomaa rahvuspargi külastust suunava taristu rekonstrueerimise III etapp

Projekt "Soomaa rahvuspargi külastusobjektide rekonstrueerimine III“ oli jätkuks investeeringute kavas olnud Soomaa rahvuspargi külastustaristu rekonstrueerimise I ja II etapi projektidele. Antud projekti raames renoveeriti 10 DC-d  Soomaa rahvuspargi järgmisel objektidel: Kopraraja -, Meiekose - (2 tk), Kuuraniidu - ja Riisa õpperadadel, Öördi -, Meiekose tamme - ja Oksa küüni metsaonnide juures ning Mulgi heinamaa lõkkekohas ja Kuusekäära randumissilla juures.
Teostatud rekonstrueerimisetööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks, et vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja minimeerida külastajate võimalik negatiivne mõju rahvuspargi kaitseväärtustele.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: jaanuar 2014 – juuli 2015

Vaata lisaks:
Galerii